Om oss

Titan holder til i Oslo. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen facillity service og management.

Virksomheten startet opp i 1990 av to montører som arbeidet deltid med vinduspuss. Etter hver utviklet virksomheten seg videre med fokus på inneklima under navnet Vedlikeholdservice AS. I år 2000 fusjonerte dette selskapet med RenholdsCompagniet AS.

Med over 25 år i bransjen har vi opparbeidet oss betydelig erfaring innen feltene facillity service (FS) og facillity management (FM).

Med ønske om å videreutvikle dette som to dedikerte forretningsområder har vi siden 2015 valgt å videreføre renhold og vaktmestervirksomheten under navnet Titan Service AS. FM blir ivaretatt av Titan Management AS.

Fokus for virksomheten er fortsatt et godt samarbeid med våre kunder. Dette oppnås ved kvalifiserte og erfarne medarbeidere som leverer servicetjenester av god kvalitet til næringslivet.

Godkjent renholdsvirksomhet

Titan Service AS er en offentlig godkjent leverandør av renholdstjenester. Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter være godkjent av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. Dette er fastslått i forskrift som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012.

Miljøbevisste metoder

Med et bevisst forhold til vårt økologiske regnskap vektlegger vi bruk av miljøtilpassede metoder og riktig valg av kjemikalier. Vi har også gode rutiner for oppfølging av våre kunders interne program for energisparing og gjenvinning.  Titan Service AS er også medlem av grønt punkt.