Covid-19 og smittevern

Merk: Da informasjon og veiledning endrer seg rask, anbefaler vi å følge med på oppdateringene som kommer fra myndighetene gjennom offisielle kanaler: FHI og helsenorge.no

Som en samfunnsbevisst aktør gjør Titan Service løpende vurderinger under utbruddet av koronapandemien vedrørende hvilke tiltak som bør implementeres i vårt oppdrag som renholdsleverandør.

Relevante fakta

I følge Folkehelseinstituttet smitter koronaviruset (SARS-CoV-2) gjennom dråpe-, direkte og indirekte kontaktsmitte.

Viruset kan overleve på ulike typer flater i omgivelsene fra timer og opp til dager avhengig av type overflate (materiale), temperatur,  luftfuktighet og tilstedeværelse av biologisk materiale (blod, kroppsvæsker som eksempelvis spytt og lignende).

I følge Folkehelseinstituttet lar viruset seg enkelt fjerne ved manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler. I vårt renholdsprogram gjør vi i tillegg bruk av desinfiserende midler som klor og sprit i områder som har særlig potensiale for å spre smitte.

Grunnleggende smittevern

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer.

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Forsterket renhold bør vurderes, spesielt for kontaktpunkter som berøres hyppig.

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Risikovurdering og første tiltak

  • Renhold bør følge ordinære rutiner
  • Lokale renholdsplaner gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger
  • Vurder om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere renhold
  • Ha fokus på hyppig berørte kontaktpunkter (dørhåndtak, tastatur, armlener stol, lysbrytere, telefon mfl.) og toaletter

Smittevernprosedyre

Titan Service har utarbeidet prosedyrer for å minimere risikoen for smitte og og for å kunne bryte smittekjeden ved utbrudd av sykdom. Våre ansatte har fått innføring i hvordan denne tilpasses deres arbeidsituasjon og oppdragsted.

Lenke til dokument «Smittevernprosedyre for Titan Service»

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge nå utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv. Her kan du laste dem ned gratis.

Lenke til «Bransjespesifikk smittevernveiledning»