Tjenester

Renhold

Kvaliteten på det daglige renholdet bidrar til effektivitet og trivsel blant dine ansatte. Ved å la Titan Service ta hånd om renholdet kan de ansatte bedre konsentrere seg om deres virksomhet. Vi bruker vår erfaring og kunnskap for å gi dere den beste kvalitet og service.

Renhold fra Titan Service innebærer:
*  Tilpasset renholdsprogram med moderne utstyr
*  Serviceinnstilte og godt opplærte medarbeidere
*  Miljøvennlige løsninger med sertifiserte produktserier
*  Individuelle løsninger

Grundig opplæring bidrar til å skape motiverte og effektive medarbeidere. Titan Service vektlegger gode arbeidsforhold, sikkerhet og miljøvennlighet. Vi er alltid i samsvar med gjeldene lover og bestemmelser, noe som sørger for gode og stabile arbeidsforhold.

Vaktmester

Våre vaktmestere kan utføre små og store reparasjoner, gressklipping, skift av lyspærer, feiing, søppelhåndtering, kontroll av varme og ventilasjonsanlegg. Vi rykker også ut på oppdrag ut over ordinær arbeidstid til de eiendommene hvor vi har vaktmestertjeneste.

Titan Service formidler også andre typer håndverkstjenester i samarbeid med våre underleverandører. Vi drifter i dag forskjellige avtaler med sameier, borettslag, og næringseiendommer i Oslo.

Eiendomsservice

Investorer og andre eiendomsbesittere har gjort betydelige investeringer i sine fysiske eiendeler; bygg, tekniske anlegg og utearealer. Disse eiendelene må vedlikeholdes på en forsvarlig måte for å drive effektivt.

Titan tilbyr vedlikeholdstjenester til private virksomheter. Vi leverer løsninger tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov samtidig som det legges stor vekt på fleksibilitet og profesjonalitet.

Godt vedlikehold gir brukerne et trygt, sunt og produktivt miljø, samtidig som det ivaretar verdier.