Bransjespesifikke smittevernveiledninger

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv. Her kan du laste dem ned gratis.

Veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. 

Veiledningen for renholdsvirksomheter er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjonen Ren Fordel og NHO Service og Handel. Den kan lastes ned gratis her:

Strenge smitteverntiltak under privatisteksamen

Privatistkontoret i Oslo avholdt ca 19 000 eksamener for privatistene i løpet av mai og juni måned. Under koronapandemien har de fleste eksamener blitt avlyst, men for privatistene som i mange tilfeller er helt avhenging av eksamen for å få satt en karakter ble det gjort særlige tiltak slik at eksamen likevel kunne bli gjennomført.

Det er blant annet utarbeidet en egen smittevernveileder som gir føringer til fylkeskommuner som skal gjennomføre eksamen for privatister under koronapandemien (covid-19-utbruddet).

Bilde ved fotograf Terje Roger Bringedal (VG)

I samarbeid med Privatistkontoret og Vallhall Arena utførte derfor renholdere fra Titan Service løpende smittevernrenhold i tråd med nasjonale smittevernråd.

Smitteverntiltak har blitt en del av de daglige rutinene til våre renholdere. Erfaringene fra dette arrangementet er naturligvis noe vi vil dra nytte av i den praktiske gjennomføringen av renholdet hos øvrige kunder som nå gradvis vender tilbake til en mer normalisert jobb-hverdag.

Denne saken er også omtalt i flere medier deriblant VG.

Vika Atrium

AVIDA Finans valgte Titan Service som leverandør av renholdstjenester i forbindelse med flytting til nye lokaler i Vika Atrium, Oslo.

Avida er et kredittmarkedsforetak som siden 1983 har tilbudt finansielle løsninger og tjenester til privatpersoner og bedrifter i Sverige, Norge og Finland.

Titan Service er allerede leverandør til flere leietagere i Munkedamsveien 45 og med nye kunder styrker stordriftsfordelene som gjør at vi kan gi fordelaktige priser og stabile leveranser også på denne adressen.

C WorldWide velger Titan Service

C WorldWide velger Titan Service som leverandør av service og renholdstjenester i sine lokaler i Fjordalléen 16 i Oslo.

C WorldWide Asset Management er en kapitalforvalter med stabilitet og lang erfaring. Deres ambisjon er å være en forvalter i verdensklasse som forbindes med konsistent meravkastning og solid historikk. C WorldWide Asset Management er en totalleverandør av forvaltningstjenester.

Titan Service sine konkurransedyktige priser i tillegg til vårt engenutviklede, fleksible renholdsprogram var medvirkende årsaker til at Titan ble valgt som leverandør.

Munkedamsveien 45

First Fondene valgte å fornye sin avtale med Titan Service som leverandør av renholdstjenester i forbindelse med flytting til nye lokaler i Munkedamsveien 45, Oslo.

Historikken til FIRST Fondene AS (FIRST) går tilbake til 2007, hvor man startet forvaltningsvirksomhet i regi av meglerhuset First Securities
Fortsett å lese «Munkedamsveien 45»

Vi skaper verdier for morgendagen

Klikk på bildet for å starte animasjon

Se hvordan virksomheten bidrar til verdiskapning. DNB har laget denne animasjonen som viser ringvirkningene av arbeidet som utføres av Titan Service sine høyt verdsatte ansatte.

CAS Oslo velger Titan Service

Senter for grunnforskning/Centre for Advanced Study (CAS Oslo) velger Titan Service som leverandør av renholdstjenester.

I tillegg til en konkuransedyktig pris og et godt utarbeidet renholdsprogram, var varme anbefalinger fra kunder som har god erfaring med hvordan Titan Service har levert over tid en betydelig medvirkende faktor for avgjørelsen.

CAS Oslo er et frittstående, internasjonalt forskningssenter med formål å fremme grunnforskning og tverrvitenskapelig teoretisk arbeid på høyest faglig nivå.

CAS Oslo er en uavhengig stiftelse med styre oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi, Universitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd.

Titan flytter til Ryen

Titan AS har flyttet til nye lokaler.

I de nye lokalene, som ligger sentralt på Ryen, samler vi flere funksjoner. Dette innebærer at administrasjon, drift og lager blir nærere knyttet sammen.

De nye fasilitetene innehar også kurs og møterom hvor vi bedre kan videreføre internprogrammet for etterutdanning av bedriftens medarbeidere.

Vi ønsker både kunder og medarbeidere velkommen til våre kontorer i Ryenveien 2.