Vika Atrium

AVIDA Finans valgte Titan Service som leverandør av renholdstjenester i forbindelse med flytting til nye lokaler i Vika Atrium, Oslo.

Avida er et kredittmarkedsforetak som siden 1983 har tilbudt finansielle løsninger og tjenester til privatpersoner og bedrifter i Sverige, Norge og Finland.

Titan Service er allerede leverandør til flere leietagere i Munkedamsveien 45 og med nye kunder styrker stordriftsfordelene som gjør at vi kan gi fordelaktige priser og stabile leveranser også på denne adressen.

C WorldWide velger Titan Service

C WorldWide velger Titan Service som leverandør av service og renholdstjenester i sine lokaler i Fjordalléen 16 i Oslo.

C WorldWide Asset Management er en kapitalforvalter med stabilitet og lang erfaring. Deres ambisjon er å være en forvalter i verdensklasse som forbindes med konsistent meravkastning og solid historikk. C WorldWide Asset Management er en totalleverandør av forvaltningstjenester.

Titan Service sine konkurransedyktige priser i tillegg til vårt engenutviklede, fleksible renholdsprogram var medvirkende årsaker til at Titan ble valgt som leverandør.

CAS Oslo velger Titan Service

Senter for grunnforskning/Centre for Advanced Study (CAS Oslo) velger Titan Service som leverandør av renholdstjenester.

I tillegg til en konkuransedyktig pris og et godt utarbeidet renholdsprogram, var varme anbefalinger fra kunder som har god erfaring med hvordan Titan Service har levert over tid en betydelig medvirkende faktor for avgjørelsen.

CAS Oslo er et frittstående, internasjonalt forskningssenter med formål å fremme grunnforskning og tverrvitenskapelig teoretisk arbeid på høyest faglig nivå.

CAS Oslo er en uavhengig stiftelse med styre oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi, Universitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd.

Titan flytter til Ryen

Titan AS har flyttet til nye lokaler.

I de nye lokalene, som ligger sentralt på Ryen, samler vi flere funksjoner. Dette innebærer at administrasjon, drift og lager blir nærere knyttet sammen.

De nye fasilitetene innehar også kurs og møterom hvor vi bedre kan videreføre internprogrammet for etterutdanning av bedriftens medarbeidere.

Vi ønsker både kunder og medarbeidere velkommen til våre kontorer i Ryenveien 2.