Personvern

For besøkende på våre nettsider:

Oppdatert 19. februar 2020

Personopplysninger, slik ordet blir brukt i vår personvernpolicy, sikter til opplysninger som kan brukes til å identifisere deg. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, slike opplysninger som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Vi tar ditt personvern på alvor og lagrer ikke opplysninger om deg. Unntatt fra dette er opplysninger du selv sender inn via våre kontaktsider. Slike opplysninger blir behandlet i samsvar med personvernloven. Behandlingsansvarlig er Titan Service AS. 

Lagrede personopplysninger er beskyttet og tiltak er tatt for at disse ikke skal være tilgjengelig for uautoriserte parter. Alle som håndterer dine personopplysninger i Titan Service, inkludert eventuelle tredjepartsleverandører som behandler personopplysninger på oppdrag for oss, er forpliktet til å holde opplysningene dine fortrolige.

Unødvendig informasjon blir ikke lagret, og data som ikke lenger er nødvendig blir slettet. Vi gjør vårt ytterste for at ditt privatliv skal ivaretas.

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre din brukeropplevelse.

Teknologien og lovverk forandrer seg stadig, og derfor kan det fra tid til annen være nødvendig å gjøre forandringer i vår policy. Alle slike forandringer vil legges ut på denne nettsiden, slik at du kan holde deg oppdatert og finne all nødvendig informasjon på ett sted.

For ansatte i virksomheten

Kontaktinformasjon i forbindelse med personvern: Titan Service AS, telefon +47 22 42 91 00