Om oss

Titan tilbyr et bredt spekter av tjenester innen drift og vedlikeholdt.

Virksomheten startet opp i 1990 av to montører som arbeidet deltid med vinduspuss. Etter hvert utviklet virksomheten seg videre med fokus på inneklima under navnet Vedlikeholdservice AS. I år 2000 fusjonerte dette selskapet med RenholdsCompagniet AS.

Med over 30 år i bransjen har vi opparbeidet oss betydelig erfaring innen drift og vedlikehold av næringsbygg.

Fokus for virksomheten er servicetjenester av god kvalitet. Vi oppnår dette ved et nært og godt samarbeid med våre kunder, og bruk av erfarne og godt kvalifiserte medarbeidere som gir rett leveranse til riktig pris.

  • I 2019 gjennomførte vi oppkjøp av selskapet Norreno AS  som er leverandør av papir og hygienesystemer. Dette gir oss tilgang til bedre innkjøpspriser, noe som også kommer våre kunder til gode.

Godkjent renholdsvirksomhet

Titan Service AS er en offentlig godkjent leverandør av renholdstjenester. Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter være godkjent av Arbeidstilsynet for å drive lovlig.

Miljøbevisste metoder

Med et bevisst forhold til vårt økologiske regnskap vektlegger vi bruk av miljøtilpassede metoder og riktig valg av kjemikalier. Vi har også gode rutiner for oppfølging av våre kunders interne program for energisparing og gjenvinning.