Om oss

Titan tilbyr et bredt spekter av tjenester innen facillity service og management.

Virksomheten startet opp i 1990 av to montører som arbeidet deltid med vinduspuss. Etter hvert utviklet virksomheten seg videre med fokus på inneklima under navnet Vedlikeholdservice AS. I år 2000 fusjonerte dette selskapet med RenholdsCompagniet AS.

Med over 30 år i bransjen har vi opparbeidet oss betydelig erfaring innen feltene facillity service (FS) og facillity management (FM).

Med ønske om å videreutvikle dette som to dedikerte forretningsområder har vi siden 2015 valgt å videreføre renhold og vaktmestervirksomheten under navnet Titan Service AS. FM blir ivaretatt av Titan Management AS.

Fokus for virksomheten er servicetjenester av god kvalitet. Dette oppnås ved et godt samarbeid med våre kunder og bruk av erfarne og godt kvalifiserte medarbeidere som gir rett leveranse til riktig pris.

  • I 2019 gjennomførte vi et oppkjøp av selskapet Norreno AS  som er leverandør av papir og hygienesystemer. Dette gir oss tilgang til bedre innkjøpspriser, noe som også kommer våre kunder til gode.

Godkjent renholdsvirksomhet

Titan Service AS er en offentlig godkjent leverandør av renholdstjenester. Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter være godkjent av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. Dette er fastslått i forskrift som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012.

Miljøbevisste metoder

Med et bevisst forhold til vårt økologiske regnskap vektlegger vi bruk av miljøtilpassede metoder og riktig valg av kjemikalier. Vi har også gode rutiner for oppfølging av våre kunders interne program for energisparing og gjenvinning.  Titan Service AS er også medlem av grønt punkt.