Koronavirus (covid-19), risikovurdering og tiltak

Som en samfunnsbevisst aktør gjør Titan Service løpende vurderinger under utbruddet av koronapandemien vedrørende hvilke tiltak som bør implementeres i vårt oppdrag som renholdsleverandør.

Les mer om risikovurdering og tiltak for å minimere risikoen for smitte og å bryte smittekjeden ved utbrudd av sykdom.