Strenge smitteverntiltak under privatisteksamen

Privatistkontoret i Oslo avholdt ca 19 000 eksamener for privatistene i løpet av mai og juni måned. Under koronapandemien har de fleste eksamener blitt avlyst, men for privatistene som i mange tilfeller er helt avhenging av eksamen for å få satt en karakter ble det gjort særlige tiltak slik at eksamen likevel kunne bli gjennomført.

Det er blant annet utarbeidet en egen smittevernveileder som gir føringer til fylkeskommuner som skal gjennomføre eksamen for privatister under koronapandemien (covid-19-utbruddet).

Bilde ved fotograf Terje Roger Bringedal (VG)

I samarbeid med Privatistkontoret og Vallhall Arena utførte derfor renholdere fra Titan Service løpende smittevernrenhold i tråd med nasjonale smittevernråd.

Smitteverntiltak har blitt en del av de daglige rutinene til våre renholdere. Erfaringene fra dette arrangementet er naturligvis noe vi vil dra nytte av i den praktiske gjennomføringen av renholdet hos øvrige kunder som nå gradvis vender tilbake til en mer normalisert jobb-hverdag.

Denne saken er også omtalt i flere medier deriblant VG.