Bransjespesifikke smittevernveiledninger

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv. Her kan du laste dem ned gratis.

Veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. 

Veiledningen for renholdsvirksomheter er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjonen Ren Fordel og NHO Service og Handel. Den kan lastes ned gratis her: