Vika Atrium

AVIDA Finans valgte Titan Service som leverandør av renholdstjenester i forbindelse med flytting til nye lokaler i Vika Atrium, Oslo.

Avida er et kredittmarkedsforetak som siden 1983 har tilbudt finansielle løsninger og tjenester til privatpersoner og bedrifter i Sverige, Norge og Finland.

Titan Service er allerede leverandør til flere leietagere i Munkedamsveien 45 og med nye kunder styrker stordriftsfordelene som gjør at vi kan gi fordelaktige priser og stabile leveranser også på denne adressen.