CAS Oslo velger Titan Service

Senter for grunnforskning/Centre for Advanced Study (CAS Oslo) velger Titan Service som leverandør av renholdstjenester.

I tillegg til en konkuransedyktig pris og et godt utarbeidet renholdsprogram, var varme anbefalinger fra kunder som har god erfaring med hvordan Titan Service har levert over tid en betydelig medvirkende faktor for avgjørelsen.

CAS Oslo er et frittstående, internasjonalt forskningssenter med formål å fremme grunnforskning og tverrvitenskapelig teoretisk arbeid på høyest faglig nivå.

CAS Oslo er en uavhengig stiftelse med styre oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi, Universitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd.