Titan flytter til Ryen

Titan AS har flyttet til nye lokaler.

I de nye lokalene, som ligger sentralt på Ryen, samler vi flere funksjoner. Dette innebærer at administrasjon, drift og lager blir nærere knyttet sammen.

De nye fasilitetene innehar også kurs og møterom hvor vi bedre kan videreføre internprogrammet for etterutdanning av bedriftens medarbeidere.

Vi ønsker både kunder og medarbeidere velkommen til våre kontorer i Ryenveien 2.