Munkedamsveien 45

First Fondene valgte å fornye sin avtale med Titan Service som leverandør av renholdstjenester i forbindelse med flytting til nye lokaler i Munkedamsveien 45, Oslo.

Historikken til FIRST Fondene AS (FIRST) går tilbake til 2007, hvor man startet forvaltningsvirksomhet i regi av meglerhuset First Securities

FIRST er en aktiv kapitalforvalter som driver fondsforvaltning, diskresjonær forvaltning, og rådgivning for kunder. FIRST har konsesjon til å forvalte verdipapirfond og alternative investeringsfond, drive aktiv forvaltning og investeringsrådgivning.

Vi i Titan Service takker for tilliten. Våre hyggelige og godt kvalifiserte servicemedarbeidere bidro nok en gang til å ivareta en fornøyd kunde.