Det Norske Videnskaps-Akademi velger Titan Service

Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) velger igjen Titan Service som renholdsleverandør.

Godt vedlikehold begynner med de daglige renholdsoppgavene. Det Norske Videnskaps-Akademi har tillit til at Titan Service ivaretar dette på en tilfredstillende måte. Fagkunnskap og valg av skånsomme metoder er en forutsettning for å ivareta de forseggjorte lokalene i Drammensveien 78 som innehar takmalerier, gobeliner og  annen kunstnerisk utsmykking.

En stor del av Akademiets virksomhet innebærer organisering av internasjonale møter og symposier. Det Norske Videnskaps-Akademi leier også ut deler av huset til møter og selskaper.

Det ærverdige huset ble i sin tid  tegnet av den kjente arkitekten Herman Major Backer og sto ferdig i 1887.